Közérdekű adatok

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

Közérdekű adat megismerése iránt bárki – bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmet nyújthat be a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez. A kérelem benyújtása szóban, írásban, illetve elektronikus úton történhet, az alábbi linken letölthető tájékoztatóban leírtak szerint:

Egyedi adatigénylés ügyében további tájékoztatást és segítséget kérhet adatfelelős munkatársunktól

Telefon: +36 46 412 611 | levél küldése