Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Közérdekű adatok

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

» Általános közzétételi kötelezettségek
»
Közbeszerzési információk
»
Szerződések nyilvános adatai
»
Archívum

Közérdekű adat megismerése iránt bárki – bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem reldelkező szervezet kérelmet nyújthat be a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez. A kérelem benyújtása szóban, írásban, illetve elektronikus úton történhet, az alábbi linken letölthető tájékoztatóban leírtak szerint:

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről »

Kérelem közérdekű adat megismerésére »

Egyedi adatigénylés ügyében további tájékoztatást és segítséget kérhet adatfelelős munkatársunktól:

telefon: +36 (46) 412-611 | levél küldése »