Közterület gondozás

A mi feladatunk – többek között –, hogy tisztán tartsuk Miskolc közterületeit, valamint, hogy télen síktalanítással tegyük biztonságossá a közlekedést gyalogosoknak és autósoknak egyaránt. Tudjuk, hogy mindez befolyásolja a lakosság komfortérzetét, ezért ütemezetten, tervezetten és folyamatosan végezzük munkánkat.


Pontos eljárás méhrajbefogás és darázsveszély esetén

Darazsak

Amennyiben közterületen darazsat észlelnek, úgy a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-nak szükséges jelenteni a weboldalunkon megadott elérhetőségek egyikén (https://varosgazda.hu/kapcsolat), ezt követően Társaságunk pedig értesíti az alvállalkozóját, akik eljárnak az ügyben.

Méhek

A méhekkel kapcsolatos tevékenységet csak engedéllyel rendelkező méhész szakember végezhet. Amennyiben méheket észlelnek, úgy az Országos Magyar Méhészeti Egyesületet kell megkeresni, ők az illetékesek méhrajbefogás esetén. (http://www.omme.hu/)

  • Intézmények (óvodák, iskolák, bölcsődék) környezetében lévő darázs és méh esetében, valamint közvetlen veszélyhelyzet esetén bejelentésüket a 112-es segélyhívószámon tehetik meg.

Kézi takarítás, gépi seprés, útmosás

Kézi takarítás

Alapvetően mi felelünk a közterületek takarításáért. Ebbe beletartoznak a tömegközlekedési útvonalak, a parkok, közterületek, illetve az ingatlanok 10 méteres tisztántartási sávján kívül elhelyezkedő járdaszakaszok, úttestek seprése. A közparkok, terek takarítását, hulladékgyűjtők ürítését a besorolástól függően napi vagy heti rendszerességgel végezzük.

A kézi takarítást és egyéb meghatározott munkákat munkavezetők irányításával, a – munkaügyi központ által közvetített – közfoglalkoztatottakkal együtt végezzük el.

Gépi seprés, útmosás

Az önkormányzati kezelésben lévő fő közlekedési utakat, autóbuszvonalakat és gyűjtő mellékutcákat tartjuk tisztán, pormentesítjük gépeink segítségével.

Tavasszal a saralással, a téli síkosságmentesítés során kiszórt és az út szélén összegyűlt szóróanyag felseprésével kezdődik a munka.

A tavaszi „nagytakarítás” után rendszeresen seperjük, tisztántartjuk a szegéllyel rendelkező utakat. A gépjárműforgalom által felhordott anyagok (sár, por, zúzalék stb.) ugyanis növelik a levegő szennyezettségét, emellett az út szélén lévő vagy a közlekedőfelületre visszakerülő szennyeződések csúszásveszélyt jelentenek.

A seprést egy új Dulevo 5000 EU.4-es munkagép végzi. Jelenleg ez a világ az egyik legmodernebb, legnagyobb kapacitású, és leginkább környezetbarát berendezése – Magyarországon az első Miskolcon állt munkába. A por 99 százalékát felszívja és magában tárolja, csupán egy százalékát kavarja fel a takarítás közben. Ugyanakkor jóval csendesebb is, mint a hasonló gépek. A hulladékgyűjtő tartályban keletkezett hulladék teljesen száraz, ezért nem igényel utólagos kezelést.

Ugyanilyen „zöld” és modern a Dulevo Commando, amivel amivel a Széchenyi utcát, a hozzá kapcsolódó tereket és a kerékpárutakat takarítjuk.

Gépi útlocsolást nagy melegben, hőségriadó elrendelésekor végzünk.

Gépi és kézi síkosságmentesítés, szóróanyag-beszerzés

November 15. és március 15. között hóügyeleti diszpécserszolgálatot működtetünk. Rendkívüli időjárási viszonyok esetén, mint amilyen például 2013 tavaszán volt, ezen időszakon kívül is működhet az ügyelet.

A hóügyelet vezetője az időjárás-előrejelzés alapján meghatározza a műszaki készültséget, a diszpécser pedig ez alapján szervezi a munkát. „Alászórást” akkor végzünk, amikor nagy pontossággal kiszámítható, hogy a havazás vagy ónos eső mikorra várható.

Gépi síkosságmentesítés

Az önkormányzati kezelésben lévő aszfaltozott úthálózat ekézése, szórása a feladatunk.

Síktalanításra nemcsak havazás idején van szükség, ónos eső, páralecsapódás, olvadás utáni visszafagyás miatt is be kell avatkozni.

A gépi síktalanítást előírt sorrendben végezzük a különböző területeken: elsődlegesen a fő közlekedési utak, az autóbuszvonalak, a meredek utcák biztonságossá tétele a cél. Azután a gyűjtő mellékutcákkal, majd a nagy forgalmú mellékútvonalakkal folytatjuk.

A hóügyeleti diszpécser a munkavégzés szervezésekor figyelemmel van az MVK diszpécserétől és a rendőrségtől kapott jelzésekre.

Ha a prioritást élvező utakon már biztonságosan lehet közlekedni, akkor az indokolt lakossági bejelentések alapján is elvégezzük a síkosságmentesítést.

Kézi síktalanítás

A kézi síktalanítást munkavezetők irányításával közfoglalkoztatottak végzik. A lehullott csapadék mennyiségétől és minőségétől függ, hogy seperjük és/vagy szórjuk a felületeket. A munkát a gyalogos-átkelőhelyeken, lépcsőkön, buszmegállókban kezdjük, és a járdákon folytatjuk.

A munka megkönnyítésére szóróanyag-tárolókat helyezünk ki fontos csomópontok, járdák, buszmegállók környékére, így onnan a lehető legrövidebb időn belül el lehet juttatni a szükséges helyekre a szóróanyagot.

Miskolctapolcán, Lillafüreden, a belvárosban, a villamosmegállókban homokkal és zeolittal végezzük a csúszásmentesítést.

Egyéb feladatok

  • Az illegális hulladéklerakók felszámolását folyamatosan végezzük. 
  • Átereszek, árkok szükség szerinti tisztítása a csapadékos időjárás miatt elsőrendű feladatunk.
  • A balesetek utáni takarítási feladatok ellátásával is foglalkozunk.
  • Havária esetén részt veszünk az árvízvédelmi, síkosságmentesítési, viharkár-elhárítási munkában.