Út-Híd-Belvíz

Megőrizni Miskolc közterületein a minőséget – ez a feladatunk.

Ellenőrizzük az utakat, járdákat, árkokat, gondoskodunk állapotuk megőrzéséről, meghibásodás, elhasználódás esetén a javításról, pótlásról.  A szükséges karbantartások, javítások többségének kivitelezését társaságunk karbantartási csoportja végzi. A mi feladatunk az előkészítés és ellenőrzés. A minőség önmagában is érték, a legtöbb esetben azonban a biztonságot is jelenti, ezért a legfontosabb számunkra.

Szívesen fogadjuk a lakosság bejelentéseit, észrevételeit, mely komoly segítséget jelent számunkra.


Utak ellenőrzése, helyreállítása

Feladatunk a város közigazgatási területén a zúzalékos illetve aszfaltozott utak, KRESZ-táblák, útburkolati jelek állapotának felügyelete, Közterületi bontások és helyreállítások ellenőrzése.

Felmérjük a város úthálózatán található hibákat, kátyúkat és a teendőket fontossági sorrend szerint ütemezzük. Ez esetben is feladatunk az elvégzett munkák ellenőrzése.

Hatáskörünkbe tartozik az új KRESZ táblák kihelyezése, illetve a megrongálódott táblák javítása, az új és meglévő útburkolati jelek, beleértve a mozgássérült parkolók festése is.

Járda, lépcső, korlát, híd, csapadékvíz-elvezető rács

Helyszíni szemlék során felmérjük a szükséges feladatokat, majd a kész javításokat ellenőrizzük. Balesetveszély esetén, amíg a javítás meg nem történik, a területet elkerítjük.

Csapadékvíz-elvezetési feladatok, vízfolyások fenntartása, ár- és belvízvédelmi feladatok

Nagyobb esőzések bekövetkeztekor a vízelvezető árkok, burkolt folyókák (csak a 10 méteres tisztántartási sávon kívüli vízelvezető rendszerek), keresztrácsok és közterületi átereszek eltömődhetnek, így feladatukat ellátni nem tudják. Feladatunk a védművek karbantartása, javítása és tisztítása.

Üzemeltetésünkben lévő zárt szelvények dugulása, meghibásodása esetén gondoskodunk a gépi mosatásról, a rekonstrukciós munkák elvégzéséről.
Önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő élő- és időszakos-vízfolyások karbantartási munkái során elvégezzük a meder és a mederrézsű idegen anyagoktól, és a felnőtt növényzettől való mentesítését.
Miskolc város közigazgatási területén, egy esetlegesen bekövetkezett ár- és belvízvédelmi esemény előfordulása esetén Társaságunk lát el védekezési, mentesítési, szállítási és beavatkozási feladatokat a Katasztrófavédelem szakembereivel.