ÁFA-s számla igénylés módja, helye és határideje

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 163. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a parkolójegy megváltása során megfizetett várakozási díjról, illetve a díjfizetés nélküli várakozás esetén fizetendő várakozási- és pótdíjról számla kiállítására kizárólag a teljesítés, azaz a parkolójegy megváltása, illetve a várakozási- és pótdíj megfizetése napjától számított 8 napon belül van lehetőség, teljesítésenként külön-külön egyedi számlával.

Fontos megjegyezni, hogy a megváltott parkolójegyek esetében csak az eredeti bizonylatok ellenében áll módunkban az ÁFÁ-s számlát kiállítani.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti előírás betartása és az ügyintézés meggyorsítása érdekében számla kiállítására vonatkozó igényeiket az alábbiak szerint szíveskedjenek Társaságunk részére bejelenteni:

  • személyesen a 3530 Miskolc, Széchenyi István utca 20. alatti Ügyfélszolgálatunk Pénztárán legkésőbb a parkolástól vagy pótdíjfizetéstől számított 8. napig,

  • postai úton szintén a 3530 Miskolc, Széchenyi István utca 20. alatt található Ügyfélszolgálatunkra megküldött írásbeli kérelemben, megjelölve benne a számlát igénylő személy nevét és címét – a kérelemnek a parkolástól vagy pótdíj megfizetése napjától számított 3. napig meg kell érkeznie Társaságunkhoz,

A számlázással érintett eredeti parkolójegyet szíveskedjenek az ügyintézésre magukkal hozni, illetve írásbeli kérelmükhöz mellékelni – felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eredeti parkolójegyeket a számla kiállítását követően Társaságunk nem szolgáltatja vissza.

A kiállított számlá(ka)t munkatársaink személyes ügyintézés esetén azonnal átadják ügyfeleinknek, míg postai úton benyújtott kérelmek esetén a számlák megküldésére a kiállítást követő pár napon belül kerül sor, postai úton az igénylő személy részére.

Gyűjtőszámla alkalmazása

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunknál lehetőség van az ÁFA tv. 164. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyűjtőszámla alkalmazására. Gyűjtőszámla esetén az adott naptári hónapra vonatkozóan megváltott valamennyi parkolójegyről, illetve megfizetett várakozási díjról egy számla kerül csak kiállításra, mely Ügyfeleink számára is megkönnyíti az ügyintézést és a könyvelést.

Gyűjtőszámla esetén a számla kiállítására vonatkozó igényt

  • személyes ügyintézés esetén a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig

  • míg postai úton beküldött kérelem esetén a tárgyhónapot követő 5. napig lehet bejelenteni.

A számlák igénylésére és kiállítására vonatkozóan egyebekben a fenti előírások az irányadók.

Gyűjtőszámlák kiállítására (amennyiben nem azonos teljesítési napon történő parkolásról van szó) kizárólag erre vonatkozó egyszeri előzetes írásbeli megállapodás alapján van lehetőség. A megállapodás aláírására személyes ügyfélszolgálatunkon a számla kiállítását megelőzően, illetve postai úton a Számlaigénylőnek Társaságunk által kiküldött és a Számlaigénylő által aláírt megállapodás Társaságunkhoz történő visszaküldését követően van lehetőség.