Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Cégtörténet

 • 2000. február 23.

  A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-t Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre társadalmi közös szükségletek kielégítését - nyereség és vagyonszerzési cél nélkül - szolgáló tevékenység folytatására.

 • 2006. július 6.

  A tulajdonosi jogokat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.

 • 2015. szeptember 30.

  A Miskolci Agrokultúra Kft. a városi tulajdonban lévő mezőgazdasági területek hasznosítására alakult 2012-ben. A rét-, erdő-, szántógazdálkodás és állattenyésztés idővel kereskedelmi tevékenységgel, valamint fóliasátras zöldségtermesztéssel bővült. Ellenőrzött minőségű, magas tápértékű zöldségekkel és kolbászkészítményekkel a miskolci közétkeztetésben is jelen van a cég. Azaz ezen a néven csak volt. Az Agrokultúra ugyanis szeptember 30-ával beolvadt a Miskolci Városgazda Kft.-be. A célszerű és logikus döntést oka, hogy a többségében közfoglalkoztatottakat alkalmazó cég így ahhoz a Miskolci Városgazda Kft.-hez került, amely a városban amúgy is a legnagyobb közfoglalkoztató. A „beolvadás” nem érinti a mezőgazdasági, állattenyésztési tevékenységet, azokat a Városgazda viszi tovább.

 • 2016. december 31.

  A Régió Park Miskolc Nonprofit Kft. jogutódja lett, mivel a Régió Park Miskolc Nonprofit Kft. 2016. december 31. napjával egyesült a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-vel és beolvadás útján megszűnt.

Tevékenység

Közterület-gondozás

 • Miskolc város napi, rendszeres takarítása, tavaszi és őszi nagytakarítás, illegális szemét elszállítása
 • parkgondozás, parkfenntartás, virágosítás, parlagfűirtás, növényvédelem
 • virágtartók, kandeláberek, virággúlák kihelyezése, gondozása
 • fűnyírás, gondozatlan területek kaszálása, lombgereblyézés, gallyazás, fakivágás
 • síkosságmentesítés, hóeltakarítás, szóróanyag biztosítása
 • rágcsáló- és szúnyogirtás
 • galamb begyűjtés
 • Szinva-, Hejő patak és mellék vízfolyások medrének karbantartása

Út, híd, belvíz-létesítmények kezelése

 • KRESZ-, utcanév- és információs táblák kihelyezése, kátyúzás, útellenőri szolgálat
 • útburkolati jelek felújító festése
 • járdák, lépcsők, korlátok, hidak, aluljárók karbantartása akadálymentesítése
 • bel- és külterületi zúzalékos utak karbantartása
 • ár- és belvízvédelem, helyi vízkár elhárítási feladatok

Speciális tevékenységek

 • Állategészségügyi telep fenntartása
 • Piacüzemeltetés
 • Temetőgondnokság
 • Miskolci Állatkert üzemeltetése
 • Parkolási közszolgáltatási feladat ellátása
 • Növénytermesztés, rét és erdőgazdálkodás

Közfoglalkoztatási programok

 • közcélú foglalkoztatás
 • közhasznú foglalkoztatás

Kivitelezési szolgáltatások

 • parkolók, autóbuszöblök kivitelezése
 • ülőbútor gyártása, szemetes edények kihelyezése, buszvárók karbantartása- építése, játszóterek fenntartása- EU szabvány szerintiek telepítése, szökőkutak, köztéri órák, illemhelyek üzemeltetése, karbantartása
 • városi rendezvények előkészítése, az ezzel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása