Bedegvölgyi erdőtelepítés

Zöldterület gondozás

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 2021-ben erdősítési támogatásra kiírt VP5-8.1.1-16 kódszámú pályázati kiírást alapul véve erdőtelepítési pályázat előkészítése mellett döntött. A pályázat vissza nem térítendő támogatás mind a telepítési költségek (első kivitel), mind az ápolási munkálatokra (12 év), mind mezőgazdasági művelés alól történő kivonás miatti kieső jövedelem pótlására is irányult.
2021-ben elkészültek a talajmintavételek, valamint előkészítésre került egy terv, amit az akkor érvényben lévő építési szabályzatra hivatkozva utasított el a kormányhivatal.
Az építési szabályzat 2022-ben módosításra került, Társaságunk újfent beadta az erdészeti tervet az Erdészeti Osztályhoz, az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyásra került, így Társaságunk 2022. decemberében ismét beadta a pályázatot.
Az erdőtelepítésre vonatkozó Támogatói okiratot, melyben összesen 549.969 euró hagyott jóváhagyásra az Államkincstár, 2023. szeptemberében kapta meg Társaságunk. A telepítést 36 hónapon belül kell elkezdenünk.
A pályázat 32,43 ha területet engedélyez művelés alá vonni őshonos fafajták telepítésével, az elsődleges célfaj a csertölgy.
A telepítést végezhetjük előnevelt erdészeti szaporítóanyaggal vagy makkvetéssel, ezt majd az akkori körülmények mérlegelése alapján fogjuk eldönteni, de összesen 260.000 db facsemetével számolunk.  Az ápolási időszak végére a minimum 2 éves csemeték becsült darabszáma a teljes területre vonatkozóan 162.000 db.
A vadkár megelőzése érdekében a telepítéssel egy menetben körbe kerítjük a területet. Ez egy 5 km-es, 1,8 méter hosszú kerítéssel fog megvalósulni, melyet 3 méterenként lehelyezett oszlopra fogunk erősíteni. Összesen 1700 ilyen oszloppal számolunk. 80-100 év múlva hektáronként 500-650 tölgyfával számolunk, de már 50 év múlva is egy jól látható, minden kétséget kizáróan erdő művelési ágú terület lesz itt a Bedegvölgyben, amiben remélhetőleg örömüket lelik majd a város lakói.