Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft

Cégtörténet

2000. február 23. A Miskolci Városgazda Kht-t Miskolc Megyei Jogú Önkormányzat hozta létre társadalmi közös szükségletek kielégítését - nyereség és vagyonszerzési cél nélkül - szolgáló tevékenység folytatására.

2009. április 15. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, cégbírósági végzés alapján társaságunk Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik- rövidített elnevezés: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

2006. július 6. A tulajdonosi jogokat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.


Tevékenységi körök:

A társaság széles tevékenységi körrel rendelkezik :

 • Miskolc város napi, rendszeres takarítása, tavaszi és őszi nagytakarítás,
 • illegális szemét elszállítása
 • parkfenntartás, növényvédelem
 • kaszálási munkák
 • fasorgondozási munkák
 • síktalanítás, hóeltakarítás
 • rágcsáló- és szúnyogirtás
 • vízfolyások kaszálása, szemét gyűjtése
 • ár- és belvízvédelem
 • KRESZ-, utcanév- és információs táblák kihelyezése,
 • kátyúzás, útellenőri szolgálat,
 • járdák, lépcsők, korlátok, hidak, aluljárók karbantartása akadálymentesítése
 • parkolók, autóbuszöblök kivitelezése
 • ülőbútor gyártása, szemetesedények kihelyezése
 • buszvárók karbantartása - építése
 • játszóterek fenntartása- EU szabvány szerintiek telepítése
 • szökőkutak, köztéri órák ,illemhelyek üzemeltetése, karbantartása
 • Állategészségügyi telep, Piacfelügyelet, Temetőgondnokság, Állatkert üzemeltetése - fenntartása
 • közérdekű foglalkoztatás
 • városi rendezvények előkészítése, az ezzel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása