Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Út-Híd-Belvíz

Megőrizni Miskolc közterületein a minőséget – ez a feladatunk.
 
Ellenőrizzük az utakat, járdákat, árkokat, gondoskodunk állapotuk megőrzéséről, meghibásodás, elhasználódás esetén a javításról, pótlásról.  A szükséges karbantartások, javítások többségének kivitelezését társaságunk karbantartási csoportja végzi. a mi feladatunk az előkészítés és ellenőrzés. A minőség önmagában is érték, a legtöbb esetben azonban a biztonságot is jelenti, ezért a legfontosabb számunkra.
 
Szívesen fogadjuk a lakosság bejelentéseit, észrevételeit, mely komoly segítséget jelent számunkra.

Elérhetőségek:

Cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 48–50. | Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 57. | Tel.: +36 (46) 412-611

Utak ellenőrzése, helyreállítása

Feladatunk a város közigazgatási területén a zúzalékos illetve aszfaltozott utak, KRESZ-táblák, útburkolati jelek, állapotának felügyelete, Közterületi bontások és helyreállítások ellenőrzése.
 
Felmérjük a város úthálózatán található hibákat, kátyúkat és a teendőket fontossági sorrend szerint ütemezzük. Ez esetben is feladatunk az elvégzett munkák ellenőrzése.
 
Hatáskörünkbe tartozik az új KRESZ táblák kihelyezése illetve a megrongálódottak javítása, az új és meglévő útburkolati jelek, beleértve a mozgássérült parkolók festése is.

Járda, lépcső, korlát, híd, csapadékvíz-elvezető rács

Helyszíni szemlék során felmérjük a szükséges feladatokat, majd a kész javításokat ellenőrizzük. Balesetveszély esetén, amíg a javítás meg nem történik, a területet elkerítjük.

Csapadékvíz-elvezetés

Különösen, nagy esőzések idején eltömődhetnek a folyókák, átereszek, vízelvezető árkok. Feladatunk a véd művek karbantartása, javítása, tisztítása. Zárt szelvények esetén gondoskodunk a gépi mosatásról, majd ellenőrizzük az elvégzett munkát. Amennyiben a nyitott árkokban a csapadékvíz folyása akadályozott – például hulladék, növények, kövek, saralék miatt – a köztisztasági részlegünktől rendeljük meg, majd ellenőrizzük a tisztítást.
 
Hol talál meg minket?
 
Cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 48–50. | Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 57.