Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Archívum

A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
adat megnevezése adat
A Régiópark Miskolc Kft. elérhetőségi adatai Elérhetőségek
Ügyfélszolgálati kapcsolatok Ügyfélszolgálat
II. A szervezeti struktúra
adat megnevezése adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A társaság irányítása
III. A szerv vezetői
adat megnevezése adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése adat
A cég tagvállalatai JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.5. Lapok
I. Lapok JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe  
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Régió Park Miskolc Kft felügyerleti szervei
 
1.7. Költségvetési szervek
I. A költségvetési szerv adatai JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okirata

Régió Park Miskolc Kft. Alapító Okirata

Régió Park Miskolc Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

37/2016 sz. Önkormányzati rendelet a városban működő parkolási rendről

26/2010 sz. Önkormányzati rendelet a városban működő parkolási rendről

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
III. Közszolgáltatások JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
IV. A szerv nyilvántartásai JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
V. Nyilvános kiadványok JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VI. Döntéshozatal, ülések JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VIII. Pályázatok
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk  
 
IX. Hirdetmények
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közlemények

Hirdetmények

 
X. Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Régió Park Miskolc Kft  3530 Miskolc Széchenyi I. u 14.

e-mail: koos.norbert@regiopark.hu

tel.: 46/328-045

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Koós Norbert
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
XI. Közzétételi listák
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  
V. Működési statisztika
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései  
II. Számviteli beszámolók
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Régió Park Miskolc Kft. 2015. évi beszámolója

Régió Park Miskolc Kft. 2014. évi beszámolója

Régió Park Miskolc Kft. 2012. évi beszámolója

Régió Park Miskolc Kft. 2011. évi beszámolója

III. A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  
 
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2016. 2.negyedév

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2016. 1.negyedév

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2015. 4.negyedév

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2014. 4.negyedév

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2014. 3.negyedév

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2014. 2.negyedév

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2014. 1.negyedév

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2013. 4.negyedév

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2013. 3.negyedév

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Vezetők és vezető tisztségviselők munkabére és juttatásai 2016. 2.negyedév

Vezetők és vezető tisztségviselők munkabére és juttatásai 2016. 1.negyedév

Vezetők és vezető tisztségviselők munkabére és juttatásai 2015. 4.negyedév

Vezetők és vezető tisztségviselők munkabére és juttatásai 2014. 4.negyedév

Vezetők és vezető tisztségviselők munkabére és juttatásai 2014. 3.negyedév

Vezetők és vezető tisztségviselők munkabére és juttatásai 2014. 1.negyedév

Vezetők és vezető tisztségviselők munkabére és juttatásai 2013. 4.negyedév

Vezetők és vezető tisztségviselők munkabére és juttatásai 2013. 3.negyedév

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 2016. 2.negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 2016. 1.negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 2015. 4.negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 2014. 4.negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 2014. 3.negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 2014. 2.negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 2014. 1.negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 2013. 4.negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 2013. 3.negyedév

II. Támogatások JELENLEG NINCS A RÉGIÓPARK MISKOLC KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Szerződések
adat megnevezése adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Aktuális szerződések

Lejárt szerződések

IV. Koncessziók
adat megnevezése adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  
V. Egyéb kifizetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezése adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések ÉMOP-3.1.2/C-2009-0001
VII. Közbeszerzés
adat megnevezése adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2015. évi statisztikai összegzés (11. melléklet)

2015. évi statisztikai összegzés (17. melléklet)

2013. évi statisztikai összegzés

Patak utcai mélygarázs eszközbeszerzéshez kapcsolódó tájékoztató

Patak utcai mélygarázs építési beruházáshoz kapcsolódó tájékoztató