Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

A Miskolci Városgazda N.Kft. által elvégzett Vízépítési kiviteli munkák 2017.

2017-11-08

Az elmúlt időszak csapadékos időjárásának hatására, a felszíni vízelvezető rendszerben károk keletkeztek, melyek további tönkremenetel esetén veszélyeztethették volna a közelben lévő ingatlanok vagyonbiztonságát.

Társaságunk a vízkár kockázatok felszámolása érdekében vízkár-elhárítási munkákat végzett az Üllő u. – Verseny u. között található övárok rekonstrukciójával, a Szinva-patak Tímármalom utcai rézsű beszakadásával, illetve a Pece-patak Árok utcai szakaszának mederburkolat rekonstrukciójával kapcsolatosan, összesen bruttó 9,58 millió Ft értékben.

A kiviteli munkák 2017. október 03-án indultak és 2017. október 31-én fejeződtek be.

Az elvégzett munkák részletesen:

1. Szinva-patak mederburkolatának rekonstrukciója:

A mederszelvényben levonuló árhullámok hatására, a burkolt mederfenék és a mederburkolat megbomlott, felszakadt a Tímármalom utca vonalában. Amennyiben az érintett helyszíneken a mederburkolat helyreállítás nem kerül kiépítésre, úgy a levonuló árhullámok újabb mederbeszakadásokat és akár a Kiss E. utcát is veszélyeztették volna.

A helyreállítási munkák a mederburkolat és mederrézsű helyreállításával, betonba rakott fagyálló terméskő burkolat kiépítésével készültek el 368 m2-en, bruttó 8,0 millió Ft bekerülési költséggel.

2. Pece III. ág mederburkolat helyreállítás:

Az Árok u. és a Pece III.ág zártszelvénye közötti szakaszon, a levonuló árhullámok hatására, a burkolt mederfenék és a mederrézsű megcsúszott, beomlott. Amennyiben az érintett helyszínen a burkolat nem került volna kiépítésre, a levonuló árhullámok újabb mederbeszakadást eredményezhettek volna, mely árvíz kialakulásához vezető lehetséges kockázat.

A helyreállítási munkák a mederburkolat és mederrézsű helyreállításából, betonba rakott mederburkoló elemek beépítésével készültek el 160 m2-en, bruttó 1,2 millió Ft költséggel.

3. Övárok újra szelvényezése az Üllő u. és a Verseny u. között:

A domboldalról lefolyó csapadékvizet, illetve csurgalékvizet a Verseny utca és az Üllő utca között egy övárok fogja fel és vezeti el a Tatár árokba. Ez az övárok teljesen feltöltődött, funkcióját ellátni már nem volt képes.

A helyreállítási munkák az övárok 280 fm-en való gépi kotrásából és újra szelvényezéséből álltak, bruttó 380.000.- Ft értékben.